FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.व २०७५/०७६ जिरी नगरपालिकाको कृषि अनुदान कार्यक्रम जस अन्तर्गत भुक्तानी भएको कृषक हरुको नाम लिस्ट

आ.व .२०७५/०७६ जिरी नगरपालिकाको कृषि अनुदान जस अन्तर्गत :

Construction of Laharemane-Chipchipe Road (3+000-5+500)

Notice Construction of Laharemane-Chipchipe Road (3+000-5+500)

म्याद थप गरिएको सूचना

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न  हुनको लागि निवेदन दिने  म्याद थप गरिएको सूचना

निवेदन दिने म्याद २०७६ साल बैशाख मसान्तसम्मका लागि थप गरिएको 

यही चैत्र मसान्त भित्र वेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण संकलन सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र आब्हान गरिएको सम्बन्धि जरुरी सूचना -(लहरेमाने -चिपचिपे सडक)

Laharemane -Chipchipe Road Notice

Bid Document can be download from this link.

Laharemane - Chipchipe Road Bid Document 

 

Pages