FAQs Complain Problems

News

Photo Gallery

यस जिरी नगरपालिकाले आयोजित खुल्ला दाेलखा रामेछाप महिला भलिवल प्रतियोगिता भलिवल खेलाडी र नगरपालिका टिम

 जिरी नगरपालिकामा आयोजित खुल्ला दाेलखा रामेछाप महिला भलिवल प्रतियोगिता भलिवल खेलाडी र नगरपालिका टिम

यस जिरी नगरपालिकामा आयोजित खुल्ला दाेलखा रामेछाप महिला भलिवल प्रतियोगिता भलिवल खेलाडी र नगरपालिका टिम

खुल्ला दाेलखा रामेछाप महिला भलिवल प्रतियोगिता २०७४

भूकम्प अगाडिको जिरी स्थित लिङकन बजार

भूकम्प अगाडिको जिरी स्थित लिङकन बजार, भूकम्प अगाडिको जिरी स्थित लिङकन बजार

Pages