FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

गरिब घर परिवार पहिचान सम्बन्धि सूचना !!!

जिरी नगरपालिकाबाट करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्तिको लागि लिइएको परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !!!

विज्ञापन नं ०९/०७७/७८   पद:फिजियोथेरापिष्ट

मतदाता नामावलीबाट नाम सच्याइएको, हटाइएको सम्बन्धि सूचना !!!

 

सौर्य सिंचाई कार्यक्रमअन्तर्गत आपूर्ति गर्न इच्छुकआपुर्तिकर्ताहरुलाई सूचीकरणसाथै सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्न आव्हान सम्बन्धि सूचना र मागमा आधारित सौर्य सिंचाई सहभागीहुनका लागि प्रस्ताब आव्हानसूचना

तालिमको आवेदन दिने म्याद थप सम्बन्धि सूचना

Pages