FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
पुरुषोत्तम सापकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत sapkotapurus@gmail.com 9854045488
पदम बहादुर जिरेल अधिकृत आठौं पशु विकास शाखा 9864113172
केशव दाहाल जन स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य शाखा dahalkeshav6@gmail.com 9765991201
महेश्वर अधिकारी लेखा अधिकृत सातौं लेखा शाखा amaheshworprasad@gmail.com 9843354648
मान बहादुर जिरेल अधिकृत छैठौं प्रशासन manbahadurjirel2012@gmail.com 9844467520
केदार प्रसाद दाहाल अधिकृत छैठौं, शिक्षा शिक्षा शाखा dahalkedar25@gmail.com ९८४१५८८९५७
बिमल कुमार दहाल सहायक चौथो, प्रशासन योजना शाखा bimal.dahal67@gmail.com 9851070534
कमल प्रसाद चौलागाई सव.इन्जिनियर, पाचौंं प्राविधिक 9840555991
पृथ बहादुर जिरेल अ.हे.व, पाचौँ स्वास्थ्य शाखा 9849196785
लबहरी खत्री प्रा.स.(पाचौं तह ) कृषि विकास शाखा khatrilabahari@gmail.com 9842111949
कृष्ण गोपाल खड्का सहायक पाचौ, प्रशासन (प्रशासन) वडा सचिव वडा नं. ३ 9860221839
बिध्या चौलागाई ना.प्रा.स ना.प्रा.स 9868058281
सुजना उप्रेती रोजगार संयोजक रोजगार शाखा suzana.upreti@gmail.com 9849679554
पुजा सुवेदी अ. सव-इन्जिनियर, चौथौ प्राविधिक pujasubedi09@gmail.com
अरुण सुनुवार सूचना प्रविधि अधिकृत ito.jirimun@gmail.com 9741857398
सन्ध्या तिवारी प्रा.स.(पाचौं तह ) कृषि शाखा 9846767376
बासुदेब दहाल ना.प.स्वा.प्रा पशु विकास शाखा
होम बहादुर जिरेल कार्यालय सहयोगी 9815806108
सुमित्रा जिरेल अ. सव-इन्जिनियर, चौथौ प्राविधिक 9844399807
राजकुमार यादव सव.इन्जिनियर, पाचौंं प्राविधिक शाखा 9803402971
बिनोद जिरेल ह.स.चा 9862428785
कल्पना विश्वकर्मा पोषण स्वंयोजक स्वास्थ्य kalpanabk001@gmail.com 9849084573
बिरेश जिरेल सव.इन्जिनियर, पाचौंं प्राविधिक
सविना गजम्मेर Field सहायक MIS सामाजिक सुरक्षा तथा पन्जीकरण शाखा 9841923397
टेक बहादुर गुभाजु अ. सव-इन्जिनियर, चौथौ प्राविधिक ९८६४११११५६
अनिता वि.सी सहायक उद्यम विकास सहजकर्ता लघु उद्यम शाखा anitabc5555@gmail.com 9868947716
शान्ति लामिछाने पब्लिक हेल्थ नर्स स्वास्थ्य शाखा shantilamichhane62@gmail.com 9826126734
दिपक जिरेल प्राविधिक सहायक प्राविधिक 9845816557
विमला जिरेल सहायक उद्यम विकास सहजकर्ता लघु उद्यम शाखा 9844114869
सिर्जना जिरेल कार्यालय सहयोगी 9861445551
ढकराज ढुंगाना सहायक चौथो, प्रशासन (प्नशासन) वडा सचिव वडा नं १ 9842426876
जमुना पुन सहायक चौथो, प्रशासन प्रशासन शाखा jirimunprashasan@gmail.com
अनिता जिरेल कानूनी सहजकर्ता न्यायिक समिति र कानुनी सम्बन्धि 9813359144
बिरेश बहादुर जिरेल अधिकृत छैठौं (प.स्वा.प्रा) पशु विकास शाखा 9844308921
चन्द्र बहादुर जिरेल अधिकृत छैठौं (प.स्वा.प्रा) पशु विकास शाखा 9864112162
सानुमैया खड्का सहायक पाचौ, प्रशासन वडा सचिव वडा नं. ५ 9844236897
यममाया जिरेल ना.प्रा.स कृषि शाखा jirelyamjiri@gmaill.com 9845636413
प्रवेश पाण्डे स.कम्प्यूटर अपरेटर cktprabesh@gmail.com 9844235821
तारानाथ लुइँटेल का.स (पाचौ) 9843350711
होम बहादुर कार्की का.स (पाचौ) 9744021711
झुमा पाख्रिन कार्यालय सहयोगी 9841078267
मिठीमान जिरेल नगर प्रहरी 9840243618
कुमार जिरेल ह.स.चा 9849771557
बेद बहादुर जिरेल ह.स.चा 9861562004