FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

LISA को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

आर्थिक विकास शाखा (पशु सेवा) अन्तरगत चालु आ.व. २०७८/०७९ को कार्यक्रम अनुसार ५०% अनुदान कार्यक्रममा माछापालन ब्यवसाय स्थापना गर्ने सम्बन्धी सूचना

जिरी अस्पतालमा चमेनागृह संचालन गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा सामुदायिक विद्यालयहरू सबै

राशन खरिदका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना !!!

Pages