FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation For Bids for procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges

Contract Identification  No: JIRI.MUN.NCB.TB/01/2077/78

मौरी घारको लागि दर रेट पेश गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना !!! र जिरी नगरपालिकाको आ.व.२०७६/७७ को कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत बाली संरक्षण आयोजना अन्तर्गत ५०% अनुदानमा आधुनिक मौरीको घार वितरणको लागि सेरेना जातको मौरीको लागि घरको स्पेशिफिकेशन

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद सम्बन्धमा (हाटडांडा-सिक्री-त्रिशुले-झाक्रे सडक ) ठेक्का नं :JIIRI.MUN.NCB.ROAD.JJ.09-2076/77

(हाटडांडा-सिक्री-त्रिशुले-झाक्रे सडक ) ठेक्का नं :JIIRI.MUN.NCB.ROAD.JJ.09-2076/77

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना 

Invitation For Sealed Quotation for trail bridge

Invitation For Sealed Quotation for trail bridge
Contract Identification No: JIRI.MUN.SQ.TB.PA-06/2076/77

Pages