FAQs Complain Problems

जिरी नगरपालिका स्तरीय आधारभूत शिक्षा परीक्षा उतीर्ण परिक्षा (कक्षा -८ )को विधार्थी मूल्यांकन , नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७८

Supporting Documents: