FAQs Complain Problems

जिरी बाँध र कृतिम तालको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीको लागि क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

Supporting Documents: