FAQs Complain Problems

मौरी घारको लागि दर रेट पेश गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना !!! र जिरी नगरपालिकाको आ.व.२०७६/७७ को कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत बाली संरक्षण आयोजना अन्तर्गत ५०% अनुदानमा आधुनिक मौरीको घार वितरणको लागि सेरेना जातको मौरीको लागि घरको स्पेशिफिकेशन

Supporting Documents: