FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

मृत्यु दर्ता

तपाईको घर कसैको मृत्यु भएमा निकटम घरमुलीबाट सो घटना भएको ३५ दिन भित्र दर्ता गराउनु पर्छ | 

जन्म दर्ता

तपाईको परिवारमा जन्म  हुँदा ३५ दिने भित्र परिवारको मुख्य व्यक्तिले जन्म दर्ता गराउनु पर्छ | 

Pages